ஆழத்தின் திசை

 

மாய ஊஞ்சல் எவ்விடம் அவ்விடம் அசைந்து

ஸ்தம்பிக்கும் அணிலின் வெளியடைதல் மேகக் கலைதல்

ஒளியினூடே சுயம் விரவல் பயணக் கிளைதனில் நிரடும் சிப்பித் துகள்

கிளர்த்தும் வண்ண விசாரம் அழைக்கும்

ஒரு ஓவியத்திலிருந்து இன்னொன்றுக்கு

எனில் ஓவியத்துக்கு இந்தப்பக்கம் நான் அந்தப்பக்கம் யார்?

 

கீறல் பிரதிகளின் தனிமை (Keeral Pirathikalin Thanimai-KAVIN)

SKU: TH010
₹160.00 Regular Price
₹150.00Sale Price